Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που συμμετέχουν στη δράση ΔΙΟΔΟΣ δε θα είναι πλέον διαθέσιμες στην παρούσα δικτυακή πύλη.

Στο εξής, μπορείτε να αναζητείτε προσφορές που αφορούν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε προνομιακές τιμές για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στις ιστοσελίδες των παρόχων.

Προσφορές που απευθύνονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορείτε να βρείτε πατώντας στο παρακάτω κουμπί:

Αναζήτηση Προσφορών